رویداد ایده پروری

اسامی تیم های برتر دومین رویداد سلامت همراه (اردیبهشت97)

 

تیم اول: گروه مدیسس (برنده 200 میلیون ریال تسهیلات و استقرار در مرکز رشد فناوری سلامت)

اعضای گروه: آقای علیرضا رزقی، خانم ها فاطمه میرزائیان، ملیکا سرابی، فائزه فرشیدنیا

 

تیم دوم: گروه دلتا (برنده 150 میلیون ریال تسهیلات و استقرار در مرکز رشد فناوری سلامت)

اعضای گروه: آقایان شهریار ملک، سهیل موسوی مقدم، امیررضا کریمی راد، فرهنگ فرجی زاده و خانم کیانا صادقی اردکانی

 

تیم سوم: گروه ایده نو (برنده 100 میلیون ریال تسهیلات و استقرار در مرکز رشد فناوری سلامت)

اعضای گروه: خانم ها اعظم زنگنه، حلیمه جمال، فهیمه محتشمی فر